Styropian biały

Styropian biały - Spieniony polistyren – to porowate tworzywo sztuczne otrzymane poprzez spienienie granulek polistyrenu zawierających porofor (np. eter naftowy). Spienienie uzyskuje się przez podgrzanie granulek zazwyczaj parą wodną. Składa się z zamkniętych komórek o obłych kształtach (powstałych ze wspomnianych granulek), wewnątrz których znajduje się pianka polistyrenowa. Komórki są ze sobą połączone i występują między nimi niewielkie pustki powietrzne (ich ilość i wielkość zależy od gęstości materiału), co uwidacznia się na przełomie styropianu. Styropiany posiadające Euroklasę E są dopuszczane do zastosowań w budownictwie jako tzw. samogasnące. W zależności od stopnia spienienia uzyskuje się styropiany o różnej gęstości. Styropiany umożliwiają poprawne izolowanie niektórych elementów konstrukcyjnych narażonych na duże obciążenie (np. dachy, podłogi, elementy do formowania ścian, stropów żelbetowych). Styropian stosowany jest często w budownictwie jako lekki (od ok. 10 – do ponad 40 kg/m3) materiał termoizolacyjny oraz jest wykorzystywany jako np. rdzeń izolacyjno-konstrukcyjny przy produkcji budowlanych płyt warstwowych. Jest również stosowany, po odpowiedniej obróbce mechanicznej, jako materiał do wykonywania izolacji akustycznej.