Kontakt z nami

Sylwester Cieślak email: sylwester@budiker.pl
mobile: 501-092-900
tel.: (22) 185 56 02
Bartosz Wiśniewski email: bartosz@budiker.pl
mobile: 501-092-600
tel.: (22) 185-56-01
Adrian Bombiński email: adrian@budiker.pl
mobile: 512-387-100
tel.: (22) 185-59-50

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).